Машина на времето

Работата на „Образование и технологии“ по националните проекти „Пътешествие из България“, „Толерантност, приятелство, красота“ и „Е-книга на учителя“ допринесе за навлизане на проектно-ориентирания подход в класните стаи на стотици учители от страната ни. В резултат са налице екипи от учители от цялата страна, работещи активно помежду си, създадени приятелства, висока мотивация за работа и постоянно търсене на нови пътища за по-ефективен учебен процес.

Думите на Апостола "Времето е в нас и ние сме във времето" ни мотивираха да предприемем работа по новия проект "Машина на времето". Идеята е традиции, съвременност и бъдеще да се пресъздадат през погледа на днешните учители и техните ученици – тези, които утре ще творят реалния живот.

Машината на времето може да се движи във всички посоки:

  • назад – към историята и традициите на българския народ и на света;
  • напред – към бъдещето, което днес е мечта, но днешните мечтатели ще създадат;
  • нагоре – към звездите, посещавайки небесни тела или откривайки нови галактики и светове;
  • надолу – към недрата на земята, изучавайки закономерности, явления и природни феномени.

Създайте заедно с учениците си своя машина на времето, изберете маршрут и потегляйте!

Със сигурност машините на времето ще бъдат чудновати и разнообразни. Посоките, които ще поемат те, ще бъдат неповторими. Но целта, към която всички ще се стремят, е една –  любопитството на децата и пътищата, по които те ще учат и ще се подготвят за живота, да преминат отвъд стените на класната стая.

Кой може да участва в проекта?

Проектът е отворен за участие за учители от всички степени на образователната ни система – детска градина, подготвителна група, начално училикще, прогимназиален и гимназиален етап.

Участието може да бъде индивидуално или в екип.

Защо да се включа?

Работата по тематични проекти, в които учениците са активна страна, като изследователи и анализатори, е метод, доказал своята ефективност на световно ниво. Чрез работата по проект учители и ученици се учат взаимно. Примат роли, различни от тези при традиционната класно-урочна система. Създават се условия за активна работа с родители и за формиране на така важните умения на 21. век. Удовлетворението от работата е на много по-вискоко ниво.

Екипът на „Образование и технологии“ се ангажира с консултантска дейност. Това е нов елемент, заложен при реализацията на „Машина на времето“. Участниците ще могат да координират идеите си с организаторите и да получат методическа и организационна подкрепа. За работата по проекта са привлечени студенти-доброволци, които да помагат на учителите-участници в техническите дейности.

Предвидено е текущо он-лайн отразяване на дейностите по проекта. Целта е популяризиране на активно работещи учители и екипи от учители на национално ниво.

Учителите, които се включат в проекта, ще бъдат представени в специално издание на списание "Образование и технологии" и ще получат възможност за представяне на Образователния форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" в Бургас през месец август 2012 г. на преференциални цени.

Участието в проекта дава възможност на учителите, които успешно формират уменията на 21 век, да споделят своя опит с колегите си и да представят апробирани в практиката идеи и иновации.