През 2005 г. по предложение на кмета на общината Георги Георгиев общинският съвет взема решение за строителство на ново училище в Ботевград. Средствата, предоставени от общината, са на стойност 1 200 000 лв. Министерството на финансите отпуска 500 000 лв. Строителството приключва само за 2 г. На 15 септември 2007 г. то отваря врати като филиал на ОУ "В. Левски". На 15 април 2008 г. със заповед РД -14-43 на министър Даниел Вълчев по мотивирано предложение на кмета на общината и решение на общинския съвет №13 (т.3) от 31.01.2008 г. официално се открива като основно училище.

                Нашето училище